Lånar företag ut pengar till personer som inte kan betala tillbaka? Det är tre områden som Finansinspektionen kommer att granska särskilt under 2022. Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån och vad det kostar dem att finansiera lånen ökade under det fjärde kvartalet 2021. Vid utgången av det fjärde kvartalet var bruttomarginalen 1,45 procent, jämfört med 1,38 procent vid slutet av det tredje kvartalet. FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. Rysslands invasion av Ukraina har försämrat det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld och skapat stor osäkerhet på de finansiella marknaderna.

  • Det är två frågor som Finansinspektionen kommer att titta närmare på under 2022 och som vi presenterar i årets konsumentskyddsrapport.
  • Finansinspektionen har beslutat att ändra rapporteringen för värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  • Var femte person som lånar av ett konsumentkreditinstitut får inkassokrav och nästan en av fyrtio får senare en skuld hos Kronofogden.
  • FI publicerar i dag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det fjärde kvartalet 2021.
  • Nu finns en rapport med förslag på hur en taxonomi för social hållbarhet skulle kunna utformas.

Både långivarens kreditprövning och låntagarens återbetalningsförmåga är ofta bättre vid stora lån. De små lånen står för en hög andel av tidiga betalningsproblem – påminnelser och inkassokrav. Men små lån kan låntagaren ofta betala tillbaka innan de blir en skuld hos Kronofogden. FI och Riksgälden förtydligar här rapporteringskravet och vad som gäller i Fidac för rapportering per referensdag 31 december 2021. Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

FI ser bland annat ökade risker inom de kommersiella fastighetsföretagen. AA har handlat med aktier och BTA i bolaget Alligator Bioscience på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om https://bitqs.review/sv/bitqs/ tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. AA har handlat med aktier i bolaget Gigger AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Försäkringsföretagens Solvenssituation Kvartal 3, 2021

Svenska Bankföreningen har i går publicerat en rekommendation om vilka åtgärder som användare av referensräntan Stibor bör vidta om Stibor skulle upphöra. Finansinspektionen vill i och med detta förtydliga hur vi, vid behov, kommer att göra uttalanden om Stibor skulle upphöra. Finansinspektionen ska undersöka hur fyra valutaväxlare efterlever penningtvättsregelverkets krav om allmän riskbedömning samt kundkännedom. TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll måndagen den 24 januari. TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll måndagen den 31 januari.

bitqs review

FSAP genomförs återkommande för länder med systemviktiga finansmarknader. I sin rapport kommer IMF att belysa eventuella brister och risker i systemet och föreslå åtgärder för att ta hand om dessa. Den 1 december blir Finansinspektionen ny tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddsregelverket, och ska därmed utöva tillsyn över finansiella företag och motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige. Det införs också nya krav på verksamhetsutövare och skärpningar i tillsynsmyndigheternas befogenheter vad gäller säkerhetsskydd.

Fysisk Person Får Sanktionsavgift För Marknadsmanipulation I Modus Therapeutics Holding Och Scandion Oncology

Det buffertvärde på 0 procent som började tillämpas den 16 mars 2020 fortsätter därmed att gälla. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har publicerat resultaten av årets stresstest av europeiska försäkringsgrupper. Resultaten visar på god motståndskraft men också ofta beroende av övergångsbestämmelser som kommer att fasas ut till år 2032. Från svenskt håll deltog Nordea Liv Försäkringsgrupp och Skandia Försäkringsgrupp.

Inrapportering Enligt Eiopa Dpm 2 60 I Fidac

FI har undersökt hur Small World efterlever penningtvättsregelverket. Svar på vanliga frågor om energikrävande utvinning av kryptotillgångar. Tillgångarna är svåra eller omöjliga att värdera på ett tillförlitligt sätt.

TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll onsdagen den 16 februari. FI tillstyrker i huvudsak promemorians förslag, men har bland annat följande synpunkter. Finansinspektionen ger betaltjänstföretagen Trustly Group AB och ClearOn AB varningar för allvarliga brister i bolagens efterlevnad av penningtvättsregelverket.

0 Comments

KONTAKT

Wenn Sie fragen an uns haben wenden Sie sich bitte über das Kontaktformular, an uns! Wir werden uns umgehend mit ihnen in Kontakt treten.

Sending

©2022 designed and implemented by Halim Baysal and TK-Media - inspired by you...

Forgot your details?